Mapy z webu

Vložil(a): IKas, Téma: Mapičky, Vydáno dne: 30. 11. 2005

Pro virtuální turisty uvádím pár odkazů na mapové servry, poskytující data o ČR.

Izgard - digitální atlas ČZ Izgard umožňuje nahlížet základní mapu ČR (včetně vrstvy turistických stezek), poskytuje popisná čísla objektů a vyhledává adresu v ČR.
Souradnice WGS, UTM, SJTSK, S42.
Je určen i k vyhlednání leteckých měřičských snímků zvoleného území.
http://izgard.cenia.cz/website/dmu/viewer.htm .

Mapová služba portálu veřejné správy ČR Agentura CENIA provozuje tento portál s daty MŽP. Po zadání lokality a výběru vrstvy lze při vhodném detailu (měřítku mapy) nechat zobrazit jako podklad ortofoto mapu 1m.
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/index.php .


Historické mapy http://oldmaps.geolab.cz/
Tady můžete najít digitalizované mapy 1. a 2. vojenského mapování (18. století) nebo známou Mullerovu mapu Čech.Aktuálně neaktuální územní plán Kostelce nad Černými lesy http://mapy.kr-stredocesky.cz/up_obci/index.htm
Přístup ke grafické části územního plánu Kostelce n.Č.l. (bez zakreslené změny č. 1). Platnost ÚPD končí 31.12.2005. Stejně tak platnost změny přijaté v r. 2002. Kde není omezení je generální povolení, asi jako při osidlování Ameriky před 300 lety.

Ivana Kašparová