Prohlášení Petice za Hostivař ke zkušebnímu provozu do Hájů

Vložil(a): IKas, Téma: Doprava, Vydáno dne: 24. 02. 2009

Z porovnání jízdních řádů je zcela zřejmé, že ROPID zmanipuloval zkušební provoz autobusových linek, neboť jej nastavil v jízdních řádech tak, aby linka 382 jedoucí na Depo Hostivař musela mít od 14.12.2008 větší či menší zpoždění!!!

Dle jízdních řádů po 14.12.2008 je nová jízdní doba z Depa Hostivař na Nové Náměstí v Uhříněvsi 11-12 minut, přičemž stará jízdní doba (tj.do 14.12.2008) byla 15 minut.
V opačném směru je nová jízdní doba 10 minut, původní byla 15 minut. Autobusy v tomto úseku staví na 11 zastávkách.
Při nahlédnutí do starého a nového jízdního řádu linky 382 je patrné, že jeho tvůrce ho záměrně sestavil tak, aby jízdní doby většinou nebylo možno dodržet a vznikalo zpoždění.

1)ROPID tvrdil, a stále tvrdí, že zpoždění vznikalo v úseku Depo Hostivař – Uhříněves. Hodnotícím ukazatelem ale není celková doba jízdy, jen souhrn zpoždění. Při znalosti dojezdových dob v předchozím období tedy zkrácení nové jízdní doby linky 382 muselo způsobit zpoždění. Ropid nelogicky pro cestující ale logicky pro své potřeby zkrátil novou jízdní dobu v tomto úseku o 3-5 minut.

1)Městské autobusy mají v tomto úseku jízdní dobu 18 minut, tj. o 6-8 minut delší čas při stejných provozních podmínkách (stejný počet zastávek s možností zastavení na znamení).

2)Linky 381 a 387 mají v úseku Nové Náměstí- Háje v jízdním řádu nastavenou jízdní dobu 10-11 minut, ačkoliv je tato trasa o cca 2 km kratší a počet zastávek o 9-10 nižší.

3)Městské linky mají v úseku Nové Náměstí- Háje stejnou dobu dojezdu – 11 minut - ale obsluhují nikoliv 2 ale 9 zastávek.

4)Stává se, že linka 382 je zpožděna už při odjezdu z Depa, neboť autobus nestačí včas přejet z Hájů na Depo Hostivař.

5)Z pozorování cestujících a našeho průzkumu je též jasné, že linka 382 (Sázava-Depo Hostivař) je oproti linkám 381 a 387 (na a z Depa Háje) více vytížena, dokonce bylo i nutné přistavit ještě jeden posilový autobus.

Závěr: Jsme přesvědčeni, že ROPID sestavil jízdní řády tak, aby linkám v trase Háje-Uhříněves ponechal časovou rezervu, zatímco na trase Depo Hostivař – Uhříněves nastavil nereálné zkrácení dojezdu. A to jen proto, že jediným kritériem pro hodnocení změny je celkový souhrn zpoždění linky.
Je zřejmé, že z hlediska cestujících ani provozovatelů by nebylo přínosné nejvytíženější spoj přesouvat také na Háje. Spoje 387 a 381 jezdí oproti stejným spojům před 14.12.2008 méně vytížené. Kdo může, přestupuje ještě před Uhříněvsí na linku 382, neboť tato je v Uhříněvsi již plná. Část lidí, kteří dříve dojížděli na Depo Hostivař, používá vlastní automobily, část se přesměrovala na vlaky a část jezdí na Háje a hledá nové, byť mnohdy delší trasy do zaměstnání a školy. Část cestujících ukončila zaměstnání v Praze.

Nabízí se otázka, jak dlouho budou kraj a obce ochotni dotovat provoz autobusů s klesajícími tržbami. Bylo by smutné, kdyby se díky těmto nepovedeným razantním změnám postupem času znemožnilo donedávna výhodné spojení středočeského regionu s Prahou.

Rozbor postupu ROPIDu při nastavení zkušebního provozu linek 381, 382 a 387 po 14.12. 2008 vyvolává otázku, kterou si jistě položil téměř každý z cestujících: „Co skutečně vede ROPID k odsunu linek z nově a draze vybudovaného a po všech stránkách vyhovujícího Depa Hostivař, které nabízí komfort nejen cestujícím, ale i řidičům autobusů?“

Za petiční výbor :Hana Hofmanová, ing.Pavel Kindl a Tomáš Bílek.