Naděje na Depo Hostivař neumírá

Vložil(a): IKas, Téma: Doprava, Vydáno dne: 19. 03. 2009

Petiční výbor se sešel s náměstkem hejtmana Středočeského kraje a zástupci ROPIDu a z jednání vyplynulo, že pokud podle ROPIDu cestuje denně autobusy 381, 382 a 387 cca 1500 cestujících, je třeba se zabývat jejich požadavky. Proto mimo jiné kraj v dubnu zajistí dopravní průzkum na těchto linkách. Petiční výbor vyzývá "odpadlíky", kteří již opustili tyto linky, aby to dali najevo, aby se z připravovaného průzkumu nevytratili.

Text výzvy petičního výboru:

Vážení spoluobčané.
Naše snaha o návrat konečné autobusů na Depo Hostivař stále pokračuje a není nic definitivně rozhodnuto. Probíhají a budou probíhat další průzkumy přání cestujících. Tyto průzkumy však podchytí pouze přání těch, kteří i nadále do Prahy dojíždějí autobusy.
Je však značné množství občanů, kteří zvolili po změně konečné z Depa Hostivař na Háje jiný způsob dopravy (např. osobní automobil, vlak apod.), nebo změnili zaměstnání a přestali těmito linkami dojíždět vůbec. Abychom mohli podchytit i vůli a přání těchto občanů, uspořádali jsme pro ně anketu. Jednoduché anketní lístky jsou k dispozici v prodejně Tabáku pana Kalianka na Pražské ulici v Kostelci, kde budou též po vyplnění shromažďovány a najednou nakonec předloženy Magistrátu hl. m. Prahy a Středočeskému kraji.
Věříme, že využijete tuto možnost k vyjádření své vůle.
Zápis z jednání s náměstkem hejtmana Středočeského kraje (zapsal Petiční výbor) je také v sekci Download. A protože podle sdělení ROPIDu bude ještě nejméně v dubnu uvedený provoz probíhat jako zkušební, stále je vhodné posílat Vaše připomínky na Úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, a Magistrát hl. města Prahy, Magistrát hl. m. Prahy,MUDr. Pavel Bém, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1. V Kostelci n.Č.l. 17. 3.2009
Petiční výbor

Ivana Kašparová