zaostřený pohled na události u nás

 

 

číslo nulté

 


Editorial

Myšlenka vydávat nový časopis dozrála na konci srpna 2005, kdy jsme odstoupily z Redakční rady Černokosteleckého zpravodaje (ČZ). Zároveň se tímto distancujeme od dalších čísel ČZ včetně zářijového.

K tomuto jednání nás vede přesvědčení, že informace tištěné v ČZ nejsou aktuální. Na stránkách se nemůže psát o záležitostech, které občany opravdu zajímají a přímo se jich dotýkají. Výsledek (tištěná podoba ČZ) je dlouhodobě nekonkrétní a jalový. Konečná podoba ČZ se mnohdy liší od doporučení Redakční rady.

Tato situace přispívá k prohlubování nezájmu lidí o dění ve městě. O této skutečnosti vypovídá i velmi nízká účast lidí na zasedáních Městského zastupitelstva.

Vzdaly jsme práci v Redakční radě ČZ. Ale nevzdáváme naše představy o plátku, který přinese aktuality i polemiku a tolik žádanou veřejnou diskusi. Naším cílem je nabídnout informační službu pro všechny občany.

Úvodní číslo dostáváte zdarma. Další čísla budou vycházet každý měsíc a budou k dispozici v  trafice u pana Kalianka. Zvýšení periodicity budeme zvažovat podle zájmu a finančních možností vydavatele.

J.Havelková, R.Pacalová, L.Tučková

9.9.2005

 


... KAUZA ...

K A N A L I Z A C E

V polovině června začala VOD-KA hloubit kanalizaci a HYDROTECH intenzifikovat čistírnu odpadních vod v areálu Sanatorky. Je to stavba nákladná a náročná pro všechny zúčastněné. Loňský uveřejněný harmonogram neplatí, ani informace ve zpravodaji z půlky července. Dodnes není uveřejněn platný harmonogram výstavby včetně nákladů. Podnikatelé i občané chtějí vědět víc, než jen to, že mají být trpěliví. Rádi by věděli, kdy si objednat uhlí, kdy provést opravy na domě, zda stěhování ledničky nebude příliš náročné přes hluboký výkop. Kam budou dávat popelnice a odkdy? Kdy se budou stavět přípojky u nich a kudy se bude jezdit od zítřka? Komu zavolat, mají-li dotaz nebo problém? Proč nelze zveřejňovat zcela aktuální informace na nástěnce, na internetu, v rozhlase? Odpovědi na tyto otázky rádi otiskneme.

Od středy 7.září visí na úřední desce stavební povolení na veřejnou část kanalizačních přípojek. Předložený projekt již dnes obsahuje řadu nepřesností, které bude nutné řešit (např. změnou stavby před dokončením).

Co musí majitelé nemovitostí udělat, aby se mohli včas a bez problémů zapojit na s p l a š k o v o u kanalizaci?

Co mají dělat ti, se kterými nikdo dosud nejednal? Ptát se odpovědných:

Dodavatel kanalizace: fa VOD-KA (je zodpovědná i za dopravní značení)

Dodavatel ČOV: fa HYDROTECH, technický dozor: fa VODOS

Zodpovědná osoba za město: pan M.Novotný, vedoucí Odboru rozvoje města,

321 697 531, 605 296 522

Komise pro rozvoj města a Dopravní komise protestovaly proti současnému uzavření Pražské a Kutnohorské, důvodem jsou obavy dopravního kolapsu ve městě. Shodly se, že informovanost veřejnosti o výstavbě a dopravních opatřeních je nedostatečná. Zda k tomu město přihlédne, ukáže čas.

E. Chmelíková, L. Tučková


 


... STALO SE ...

Bylo posvícení. Na dočasně srovnaném náměstí lákaly naše rodiny, příbuzné, přátele a především děti pouťové atrakce a stánky, které tu vídáme každý měsíc a každý rok. Ale i my, kteří bereme posvícení jako příležitost rodinné sešlosti a společného příjemného zážitku, jsme si přišli na své. Nádherná výstava fuchsií a patchworku u kostelíka sv. Jana brala dech i sebevědomí. A večerní pěvecký koncert 8 kanadských sborů (s překvapivým evropským přízvukem) a našeho kosteleckého v zámecké kapli nabídl neopakovatelný kulturní zážitek i povzbuzení.


... STANE SE ...

10.9. Dny evropského dědictví 2005: Muzeum - keramika F. Čadka, kostel sv. Jana Křtitele, Galerie Kruh (nám. Smiřických 39), galerie GH (Lázeňská 1112) 10.00-16.00

10.9. Kostel sv. Andělů strážných 19.00: prezentace nového kříže od sochaře Zdenka Hůly, koncert souboru Collegium 419

12.9. zahájení cvičení rodičů s dětmi, hala TJ Tatran, 16.00

12., 14., 16. 9. Aerobiky v MŠ, od 19.00

13.9. zápis do tréninků DODO Aerobik, tělocvična ZŠ, 17.00

13.9. Aerobik ženy, Monika Dobešová, tělocvična ZŠ, 19.00

14.9. zahájení tréninků Taekwon-do, tělocvična ZŠ, 15.45

14.9. zahájení cvičení Záda bez bolesti, tělocvična ZŠ, 17.45

15.9. břišní tance, zatím v přírodě (sanatorka), 18.00

17.9. Černokostelecké vykulení (a doprovodná žranice), pivovár 12.00

od 17.9. každou sobotu, 14-17 hod. lze využít moštárnu v Prokopově ulici


Prohlášení k poslednímu zasedání Zastupitelstva:

Občanské sdružení ASANACE

s uvedeným důvodem odvolání Ing.Tučkové z postu místostarostky - nefungující komunikace.

Od konce roku 2003 byla místostarostka cíleně odstřižena od všech důležitých jednání, neměla šanci se k  ním vyjádřit a mnohdy ani nevěděla, že probíhají.

Město se již roky opakovaně potýká s problémy při stavbách financovaných z veřejných prostředků. Dnes již víme, že hlavní příčinou je nedostatečná kontrola. Ten, kdo chce znát pravdu a konat, musí z kola ven.

V současné době ve městě mj. probíhá:

- stavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpad. vod - 82,6 mil.Kč,

- výběr investora nebo kupce na areál Sanatorky - 42 ha v hodnotě ?,

- privatizace bytů - výnos cca 27 mil. Kč.

Choďme na jednání zastupitelstva - tam se rozhoduje !!!

Vyžadujme informace od zastupitelů a úředníků - máme na to právo. Jde o peníze nás všech.

Naše město není pouze pojem nebo skupina lidí. Jsme to my všichni, kteří zde žijeme. Je nás 3 500.

" Zastupitelé a úředníci jsou tady pro občany města,

nikoliv naopak."

(Z volebního programu OS ASANACE v roce 2002)

 


Vydalo Občanské sdružení ASANACE

http://www.cvikr.info Napište nám: redakce@cvikr.info