Komunikace

Vložil(a): LTuc, Téma: Kauza, Vydáno dne: 10. 09. 2006Krajské komunikace:
V pátek 1.září začalo město projednávat harmonogram rekonstrukce krajských vozovek (ulice Pražská, Komenského, Jevanská a Kutnohorská) a v pondělí 4.září měl být znám časový plán oprav. Občané budou „okamžitě informováni“. Opravy vozovek však mohou začít až po dokončení všech přípojek, vyhodnocení testů zhutnění a kamerových zkoušek splaškové kanalizace.

Jedná se o úpravu povrchů vozovek a nic víc. Nebudují se žádné bezpečné přechody nebo bezpečnější křižovatky, jen se obnoví dláždění, tam co bylo dláždění, a asfalt tam, co býval asfalt. Vozovka v celé šíři bude obnovena na Pražské ke křížku, v Kutnohorské od náměstí k Tyršovce a v Jevanské. Zbývající část Pražské a Kutnohorské jenom z poloviny a Komenského jenom rýha. Výše investice je 10,5 mil. Kč, z poloviny platí kraj, z poloviny město. Kdy a kdo opraví poničené chodníky a krajnice předláždí původní červenou žulou?

· Podle podmínek výběrového řízení firma VOD-KA „uvede všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) v kvalitě stejné nebo lepší, než jaká byla před zahájením prací.“
· Podle smlouvy má firma na úpravu všech komunikací 14,3 mil. Kč.
· Podle Dodatku č.1 ale zastupitelé souhlasili, že „opravy dotčených povrchů komunikací ve správě SÚS (krajských) budou provedeny podle projektové dokumentace a to u živičných povrchů v šířce 1,5 m, předláždění v šířce 2m.“

Místní komunikace:
Dotaci na rekonstrukci místních komunikací ve výši 10,8 mil. Kč dostalo město ze státního rozpočtu pro rok 2006. Opravy vybraných místních ulic (Tyršova, Nerudova, Husova, K Jatkám a částečně Ke Smíchovu) by se měly stihnout do 30.11. Výběrové řízení na rekonstrukci těchto vozovek vyhrála firma SILEX s.r.o. z Kolína, která měla nejnižší cenovou nabídku. Takže zbude i na opravu chodníků a osvětlení. V předstihu byly zahájeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v této čtvrti (veřejné osvětlení už bylo odstraněno koncem srpna – pozor na pozdní návraty domů! V ulicích Nerudova, Husova a K Jatkám jsou stále otevřené výkopy a výstavba kanalizace není dokončena.)

Ve čtvrtek 7.září sdělila paní starostka oběma školám, že od pondělí 11.září dojde k úplné uzávěře ulice Tyršovy. Přístup do školy a do školní jídelny bude možný pouze hlavním vchodem z náměstí Smiřických. Doufáme, že až bude Tyršova ulice „vzhledná a bezpečná“, jak řekla paní starostka, nebude sloužit jako objízdná trasa pro kamiony při rekonstrukci Pražské a náměstí Smiřických.

Na dotaz, které ulice konkrétně jsou připraveny k zahájení oprav komunikací, bohužel, na zastupitelstvu nikdo neodpověděl.

Lenka Tučková a Ivana Kašparová