Město žádá o povolení stavby kanalizační přípojky ke školní jídelně

Vložil(a): IKas, Téma: Kauza, Vydáno dne: 27. 09. 2006

Město v zastoupení Stanislavou Hrstkovou a Ing. Jiřím Štěpánem požádalo 13. září o zahájení sloučeného stavebního řízení na vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu kanalizační přípojky ke školní jídelně.

čp Tyršovka Podobně zmocněnci požádali i za dalších 18 vlastníků domů a parcel, kteří se připojují do nové kanalizace v Tyršově ulici. Stihne se žádost a vlastní stavba vyřídit včas, když 12. září Město předalo Tyršovu ulici k úplné rekonstrukci vozovky a chodníků?
Veřejná vyhláška ze dne 26.9.2006

tabule cti
Obdobné vyhlášky o zahájení stavebního řízení byly dnes zveřejněny i pro stavitele v Ruské a Jevanské ulici.
Ivana Kašparová