Peníze pro sport a volný čas

Vložil(a): IKas, Téma: Sport, Zdroj: http://www.kr-stredocesky.cz/index.asp?thema=1691&category=, Vydáno dne: 04. 10. 2006

Hejtman vyhlásil zahájení grantového řízení o poskytnutí příspěvků z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje

Grant se poskytuje na programy zaměřené na sport a volný čas:
 • a) které výrazně přispějí k naplnění smysluplného využití volného času občanů Středočeského kraje
 • b) které výrazně posílí prestiž Středočeského kraje a dotvoří jeho image. v rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.

 • Granty se udělují za minimální spoluúčasti žadatele ve výši 20 % nákladů na akci. Nelze z nich hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu, a dále nesmí být grant použit na nákup nemovitostí.

  Programy grantového řízení čili na co lze žádat:
 • 1) Oprava, údržba a provoz veřejně přístupných sportovních zařízení a jejich vybavení drobnými sportovními potřebami (maximální přidělená dotace 500 000,- Kč)
 • 2) Výstavba nových veřejně přístupných sportovních zařízení, investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných zařízení (maximální přidělená dotace 500 000,- Kč)
 • 3) Akce celostátního a mezinárodního významu konané na území Středočeského kraje do 31. 12. 2007 (maximální přidělená dotace 100 000,- Kč)
 • 4) Reprezentace Středočeského kraje a zahraniční spolupráce do 31. 12. 2007 (maximální přidělená dotace 100 000,- Kč)
 • 5) Podpora činnosti sportovních klubů, zájmových sdružení, občanských sdružení, škol a školských zařízení včetně úhrady osobních výdajů trenérů, vedoucích zájmových sdružení (pouze pro mládež) a trenérů handicapovaných sportovců (maximální přidělená dotace 250 000,- Kč)

 • Termín uzávěrky: 50 dnů od vyhlášení výběrového řízení (21. 11. 2006 včetně)
  Podrobnosti na webu Středočeského kraje v sekci Granty
  Ivana Kašparová