Pozvánka

Vložil(a): LTuc, Téma: Z radnice, Vydáno dne: 28. 11. 2006

na zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Černými lesy, které se koná ve středu dne 29.11.2006 od 18 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu nám. Smiřických 53, 1. patro.

Program:

1. Zahájení, návrh programu

2. Volba členů návrhové komise a ověřovatelů

3. Kontrola usnesení ze ZM 5 a 6/2006

4. Projednání jednacího řádu zastupitelstva města

5. Volba členů finančního a kontrolního výboru

6. Stanovení odměny neuvolněnému místostarostovi s platností od 1.11.2006.

7. Revokace usnesení o neuvolněné funkci místostarosty

8. Vyúčtování akce “Rekonstrukce ZŠ Kostelec nad Černými lesy“, pohledávka firmy STAVONEL

9. Změna rozpočtu č.3/2006

10. Řešení havarijního stavu kotelny v domově důchodců

11. Vyhláška o místních poplatcích

12. Návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2007

13. Rozhodnutí o dočasném uzavření MŠ

14. Rozhodnutí o dočasném uzavření muzea

15. Oznámení o požádání o bezúplatný převod pozemků č. 1876 a parc. Č. PK 797 a KN 116 na město

16. Dokončení a předání do užívání hasičské zbrojnice

17. Informace o firmě „Kostelecké služby“

18. Informace o akci „Rekonstrukce místních komunikací“ (ul. Tyršova, K Jatkám, Husova a Nerudova)

19. Informace o opravách krajských komunikací (Pražská, Kutnohorská, Komenského a Jevanská)

20. Informace o akci „Splašková kanalizace včetně ČOV, Kostelec nad Černými lesy“

21. Diskuze

22. Návrh usnesení, závěr

Jan Urban, starosta
Drahomír Jun, místostarosta

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Podle zákona o obcích mají občané obce a vlastníci nemovitostí na území obce starší 18 let, právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným záležitostem.