V Podlipansku má sport zelenou

Vložil(a): LTuc, Téma: Sport, Vydáno dne: 05. 12. 2006

Kolínský deník - 5.12.2006

Kostelec n. Č. l. - Partnerstvím k podpoře venkovského sportu - tak se jmenovalo setkání zástupců měst a obcí, neziskovek a podnikatelů. Tématem diskuse u "kulatého stolu" byly problémy, dobré i špatné zkušenosti, příležitosti i bariéry, které existují v regionu v oblasti aktivit zaměřených na sport.

Setkání iniciovala MAS Podlipansko, obecně prospěšná společnost působící na území tří mikroregionů (Pečecko, Pod Chlumem a Kouřimsko) a města Kostelce n. Č. l., její činnost je zaměřena na rozvoj tohoto venkovského regionu.

Druhá část jednání byla zaměřena na získávání dotací a na to, jak připravit projekt a kde je možné zažádat. Jana Havelková, euromanažerka a projektová koordinátorka MAS Podlipansko, informovala přítomné o strukturálních fondech EU a o aktivitách Středočeského kraje, které jsou zaměřeny na nové programovací období EU 2007- 2013. Konkrétně zmínila přípravu euromanažérů, kteří působí jako poradci pro potencionální žadatele o dotace v rámci operačních programů.

"Nyní je správný čas pro přípravu projektů. Bez dobře zpracované žádosti nebude naděje na získání peněz," apelovala.

Foto - V rámci kulatého stolu byly představeny úspěšně realizované projekty.
Foto - Archiv
(od)