Často kladené otázky

Vložil(a): IKas, Téma: Kauza, Vydáno dne: 08. 12. 2006

Rubrika FAQ – často kladené otázky - bývá obvyklou součástí informačních webů. V Kostelci do kategorie FAQ patří rozhodně dotazy na kanalizaci.

Rada města se již měsíc snaží zjistit skutečný stav výstavby a financování splaškové kanalizace. Zhotovitel díla – firma Vod-Ka - a technický dozor – firma Vodos -slíbili účast na jednání Rady, které se bude věnovat jen otázkám kanalizace. Obě zmíněné firmy si však přejí dostat dotazy týden předem.
Vím, že mnohé otázky již byly položeny mnohokrát na jednání zastupitelstva, ale přesto uvítám, když budu moci zprostředkovat dotazy i těch občanů, kteří na zastupitelstva nechodí. Prosím, dotaz pošlete e-mailem na adresu redakce cvikru (redakce(@)cvikr.info) nejpozději do pondělí 11. prosince. Můžete samozřejmě kontaktovat i „svého“ radního, jak např. nabídla Ing. Chmelíková na stránce http://www.dekojova.cz/hydepark.php
Ivana Kašparová