Partnerství 2007 - zbývá 5 dní do podání přihlášky

Vložil(a): IKas, Téma: Prostředí, Vydáno dne: 05. 01. 2007

Ministerstvo vnitra tento dotační program vyhlásilo na podporu projektů prevence nežádoucích jevů mezi mládeží.
Více na http://www.edotace.cz/685/umisteni-podpor/socialni-prevence/

Sport
Cílem projektů je vytvářet podmínky pro smysluplné a aktivní prožívání volného času v kriminálně rizikovém a sociálně patologickém prostředí, nenásilné provádění sociální prevence případně uplatňování sociální intervence (streetwork) a vytěsňování živelně sportujících z ulic a tím minimalizování škody na majetku a posilování bezpečnosti sportujících i občanů měst.
Volný čas
Obsah těchto projektů jsou aktivity – sportovní, zájmové, organizování výletů, táborů, kroužků, kluboven volného času, apod. Cílovou skupinou je neorganizovaná mládež - děti a mládež, kteří nemají vyhraněné zájmy, nedovedou strukturovat volný čas, nemají pozitivní vzory v rodině ani blízkém okolí a mají sklony experimentovat s rizikem.