Středočeské dotace do životního prostředí - jen pro aktivní uchazeče

Vložil(a): IKas, Téma: Z radnice, Vydáno dne: 02. 02. 2007

Rada kraje vyhlásila jarní kolo výběrového dotačního řízení Středočeského kraje v oblasti životního prostředí 2007.

Příklady témat:
 • Realizace čistíren odpadních vod, intenzifikací ČOV, systémů domovních ČOV a kanalizací napojených na ČOV
 • Realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou pro odstranění zásobování nevyhovující kvalitou vody
 • Příspěvky na realizaci opatření, která jsou v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje
 • Realizace projektů na zvýšení rekreačních funkcí lesa
 • Podpora zvyšování hodnoty krajiny: - péče o registrované významné krajinné prvky a neživou přírodu, - výsadba rozptýlené zeleně ve volné krajině, - zakládání a zajištění funkčnosti ÚSES
 • Podpora školních projektů zaměřených na ochranu životního prostředí


 • Bohužel, na první dvě témata, přestože se v nich poskytuje vždy dotace až 1,5 milionu s 20% spoluúčastí, si Kostelec nesáhne. Do výběrového řízení se mohou totiž přihlásit jen projekty, na které žadatel požádal již vloni.
  Město Kostelec vloni žádný vhodný projekt napodalo. Město Kostelec nepodalo žádný vhodný projekt ani v roce 2005.
  Ivana Kašparová