Třiďme bioodpad – s chladnou hlavou a selským rozumem

Vložil(a): IKas, Téma: Z radnice, Vydáno dne: 16. 05. 2008

Možná jste také tento týden dostali do schránek leták „POZOR“ o změně svozu směsného komunálního odpadu. Nebo jste si možná přečetli sdělení odboru životního prostředí o zavedení nové služby – odvozu i bioodpadu. Možná jste se z dostupných informací cítili zmateni (přinejmenším) a překvapeni.

Možná máte stejný názor jako já:
 • je správné třídit odpad
 • je třeba ze směsného odpadu oddělit bioodpad
 • většina obyvatel Kostelce, co mají kousek zahrádky, si udržuje kompost
 • někteří majitelé zahrádek by se raději zbavovali bioodpadu jinak než kompostováním
 • už se najdou dobré příklady zacházení s bioodpadem v rámci povinnosti města zabezpečit likvidaci komunálního odpadu (například v Lysé nad Labem)
 • funguje i „komunitní kompostování“ pro obyvatele bez zahrádek na sídlišti


 • Prosím Vás, abyste nadále o třídění bioodpadu uvažovali a nedali se odradit nepochopitelnými kroky odpovědných. Příklady dobré praxe lze najít na stránkách www.ekodomov.cz.
  Svoz bioodpadu v Kostelci je projekt odborné referentky MěÚ paní Haklové. Pojetí „projektu“ i jeho obsah možná vyplývá z odpovědi na prosbu nahlédnout do něj:
  Dobrý den, vzhledem k tomu, že bioodpad se ve městě stále nesváží, měl tento krátkodobý projekt přinést nějakou zkušenost, ať v dobrém či špatném slova smyslu. Reakce jsou také různé. Projekt je označení pouze pro získání výstupu,který by měl být vyhodnocen a použit např. pro stanovení nákladů na rozpočet pro další rok. Zda se osvědčí 14 denní svoz nebo zda město bude navyšovat rozpočet o svoz další "komodity" bioodpadu. Finanční situace města je Vám dobře známa jako zastupiteli. Takže víte, že projekt jako takový není zpracovaný. Držíme se pouze myšlenky jak začít třídit tento odpad. Kampaň - letáky, možnost dotazů buď přímých nebo zodpovězených a vložených na web. Děkuji Vám za projevený zájem. Haklová

  Je třeba však ještě vědět, že vyhláška o komunálních odpadech z roku 2001 stále platí (stanoví svoz komunálního odpadu 1 x týdně)
  Rada města neodsouhlasila (alespoň v době, kdy jsem byla její členkou) žádný návrh změny svozu komunálního odpadu
  Zastupitelstvo města neodsouhlasilo žádnou změnu smlouvy s firmou, která odpady sváží a likviduje, o četnosti svozů směsného komunálního odpadu. Zůstává tedy v platnosti i smluvní pokuta firmě za nevyvezený odpad z řádně označené nádoby.

  Navržený způsob likvidace bioodpadu v Kostelci není projekt ale špatně připravený pokus, při kterém se už v létě Kostelec může stát českou Neapolí.
  Ivana Kašparová