Evropské dny dědictví - v Kostelci se nabízí dvakrát!

Vložil(a): IKas, Téma: Kultura, Vydáno dne: 10. 08. 2008

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Letos byly vyhlášeny na týden od 13. až 21. září, ale v Kostelci jsou některé památky zpřístupněny již o posvícení.

Úplný program
Letošní národní téma Dnů evropského dědictví – Památky v krajině a krajina jako památka - otevírá možnosti nových pohledů na pamětihodnosti a architekturu, jako tichého průvodce naší existence a nevtíravého tvůrce, formujícího naše vnímání a kultivovanost. Tuto myšlenku EHD naplní především komponované pořady, které byste neměli opominout:
Setkání 2008 - noc Noční výletGalerie Kruh a Galerie GH pořádají již osmnácté celodenní SETKÁNÍ zakončené noční literární procházkou kolem Kostelce


hist_put Pro mladší obdivovatele historie připravilo RC Kolečko Kostelecké putování